PL  |  EN
 
Oferta > Obciągacze diamentowe > jednoziarniste nieszlifowane
jednoziarniste nieszlifowane
l1l2
l3

Obciągacze tego typu są wykonane z naturalnego nieszlifowanego starannie dobieranego i segregowanego ziarna diamentu, dlatego też mają większą wytrzymałość w porównaniu z diamentem szlifowanym. Do produkcji obciągaczy jednoziarnistych nieszlifowanych jest używany diament techniczny monokrystaliczny nieszlifowany – jest to diament o formie ośmiościanu, dwunastościanu rombowego lub innych podobnych form mających przynajmniej trzy wyraźnie ukształtowane naroża.

Waga kryształów diamentu używanych w obciągaczach waha się przeważnie w granicy 0,2 4,0 ct. Uchwyt obciągacza powinien być możliwie krótki oraz mocno zamocowany, gdyż nie może być narażony na jakiekolwiek drgania. Wielkość ziarna diamentowego musi być dobrana do  średnicy ściernicy, szerokości jak również wielkości ziarna ceramicznego. Chłodziwo musi być zastosowane na chwilę przed rozpoczęciem procesu obciągania i trwać musi aż do jego zakończenia. Jedynie w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się obciąganie ściernic na sucho. Obciągacze jednoziarniste nieszlifowane przeznaczone są głównie do obciągania ściernic ceramicznych. Obciągacze te mogą być regenerowane.


M-1010/D
M-1010/D
M-1020/D
M-1020/D
M-1040/D
M-1041/D
M-1032/D
M-1003/D
M-1034/D
M-1039/D


Copyright by DIALEKS, 2007Created by Enigmatis