PL  |  EN
 
Oferta
Oferta
l1l2
l3

MATERIAŁY I NARZĘDZIA ŚCIERNE

Materiałem ściernym nazywa się sztuczne lub naturalne substancje mineralne o dużej twardości, stosowane do wytwarzania ścierniwa i past ściernych. Materiały ścierne dzięki swej twardości są stosowane do obróbki mechanicznej ( zdzierania, szlifowania, dogładzania ) innych ciał stałych, zwykle mniej twardych. Do naturalnych materiałów ściernych należą: diament, korund, kwarc, krzemień, granat, i pumeks.

Sztuczne materiały ścierne są otrzymywane w wyniku procesów elektrotermicznych i fizykochemicznych z surowców naturalnych lub sztucznych. Do sztucznych materiałów ściernych należą: diament syntetyczny, regularny azotek boru, oraz różne gatunki elektrokorundów i węglika krzemu.

DIAMENT:

Diament jest najtwardszym materiałem występującym w przyrodzie. Cechy diamentu to:

  • wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego sprzyjający odprowadzaniu ciepła i obniżeniu temperatury podczas skrawania;
  • mały współczynnik rozszerzalności liniowej sprawiający, że narzędzia diamentowe nie ulegają deformacjom spowodowanymi wpływami cieplnymi;
  • bardzo duża odporność na ścieranie;

Ciężar właściwy diamentu wynosi 3,52 g/cm3 .
Masa diamentu jest mierzona w karatach ( 1 karat = 0,2 g.)

Pomimo swej twardości diament jest minerałem bardzo kruchym, nieodpornym na uderzenia. Proszek znajduje szerokie zastosowanie, m.in. do wytwarzania narzędzi diamentowych ściernych oraz past diamentowych. W postaci pojedynczych kryształów jest stosowany do produkcji narzędzi diamentowych monokrystalicznych.
Pod względem chemicznym diament jest odmianą krystaliczną węgla o bardzo dużej czystości.
Spala się w powietrzu w temperaturze 1120-1270oC na dwutlenek węgla. Już w temperaturze 770oC krawędzie i naroża diamentu ulegają zaokrągleniu, a połyskujące płaszczyzny staja się matowe.
W atmosferze wodoru lub azotu diament można podgrzać bez uszkodzenia do temperatury ok. 1670oC.
Więcej informacji:
www.czernienie.pl
www.blackfast.com

Copyright by DIALEKS, 2007Created by Enigmatis